Gasveilig?

10 gouden regels

1) Gebruik nooit autogas - LPG. 6)  Zorg voor voldoende ventilatie, voorkom condens of nog erger: koolmonoxyde.
 2) Bemanning instrueren en informeren over veilig gebruik gasinstallatie en brandblussers.  7) Sluit alle gas af als u van boord gaat, ook de koelkast.
 3) Bewaar nooit gasflessen benedendeks in uw schip, maar altijd in een speciale gaskast of gasbun, ook lege flessen.  8) Houdt uw gasapparatuur schoon en jong en verwissel in ieder geval elke twee jaar de gasslang.
 4) Werk niet zelf aan uw gasinstallatie. Het is specialistenwerk.  9) Raadpleeg direct een vakman bij gebreken aan de installatie; ga niet zelf repareren.
 5) Laat elke drie jaar een inspectie uitvoeren van uw gasinstallatie aan boord door een bedrijf of instelling met het "Certificaat Gastechniek."  10) Zorg voor goed functionerend blusmateriaal